Stopaj Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kimler Stopaj Yapmak Zorundadır?Stopaj Nasıl Hesaplanır?

0
23

Bir vergi ödeme biçimi olan stopaj, işverence gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, işi yapan şahsa ödenmesi esnasında yasa ile belirti edilen oranlarda kesinti yapılarak işi yapan şahıs adına peşin olarak vergi dairesine yatırılmak hedefiyle uygulanmaktadır.

Stopaj vergilendirmesi, genel olarak Gelir Vergisi kapsamında yapılmakla beraber vergi kaçakçılığının önlenmesi hedefiyle değişik uygulamaların da geliştirildiği görülebilmektedir. Gelir vergisinde; maaş ve ücretlerin çalışanlara ödenmesi esnasında gelir şimdilik çalışanın eline geçmeden stopaj kesintisinin yapılması gerekmektedir. Yapılan kesinti, işi yapan adına işveren doğrultusundan vergi dairesine yatırılmaktadır.

Stopaj yönteminde, işveren işi yapana daha ücretini ödemeden lüzumlu vergileri kesmekte ve kalan alanı işi yapana ödemektedir. Bu usul, vergilerin daha basit ve garantili bir şekilde tahsil edilmesini sağladığı gibi, vergi kaçakçılığının engellenmesinde de son derece etkili olmaktadır. Verginin kazancın doğmasının anında sonrasında işverence direkt olarak vergi dairesine yatırılıyor olması yardımıyla mükellefler çoktan uğraştan kurtulmakla kalmayıp üzerlerinde oluşacak baskı da ortadan kalkmaktadır.

Kimler Stopaj Yapmak Zorundadır?

Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde stopaj yapma mecburiyetleri bulunanlar belirlenmiştir. Kamu yönetim ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, ticaret şirketleri, sair kurumlar, iş ortaklıkları, vakıflar, dernekler, dernek ve vakıfların ticari işletmeleri, yatırım fonu yönetenler, kooperatifler, gerçek gelirini beyan etmeye mecburi olan ticaret ve serbest meslek sahipleri, zirai kazançlarını bilanço ya da zirai işletme hesabı temelına göre belirleme eden çiftçiler kanunun alakalı maddesi gereğince stopaj yapma mecburiluğu bulunanlar olarak belirlenmiştir.

Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Stopaj hesaplama, stopajın hangi cinsten kazanca uygulanacağına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ödeme tutarına stopaj seviyesinın uygulanmasıyla stopaj kesintisi hesaplanmaktadır.

Ücret stopajının hesaplanmasında; brüt ücretten SGK kesintilerinin düşülmesi ve kalan tutarın hesaplamaya temel alınması gerekmektedir. Diğer stopaj uygularında sabit bir stopaj seviyesi uygulanmaktayken, ücret ödemelerinde sabit bir stopaj seviyesi yoktur. Her sene güncellenen vergi dilimleri civarlarına göre stopaj hesaplama yapılır. Ücret stopajında; %15, %20, %27 ve %35 oranlarında stopaj kesintisi vergi dilimlerine göre uygulanmaktadır.

Kira stopajı hesaplamada, brüt kira tutarına %20 seviyesinda stopaj uygulanmaktadır. Kira kontratının net kira üzerinden yapılması durumunda net kira bedeli %25 seviyesi ile çarpılarak stopajın hesaplanması olası olmaktadır. İşyerinin kiraya verenin işletmesine dahil olması durumunda ise stopaj kesintisi yapılmamaktadır.
Serbest meslek sahiplerine gerçekleştirdikleri iş karşılığında ödenen ücretlerden işveren doğrultusundan yapılacak stopaj kesintisinin seviyesi ise %20’dir. Bu kesinti, noter ödemelerinde yapılmadığı gibi, tam mükelleflere uygulanan telif ödemelerinde %17 olarak uygulanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here